Otevřený dopis České obci sokolské - Bikeheart

Otevřený dopis České obci sokolské

Vážení zástupci České obce sokolské,

Obracím se na Vás po více jak půl roce se stále nevyřešenou situací kolem nájemního vztahu Bikeheart z. s. a TJ Sokol Plzeň 1. Dovolím si tvrdit, že přístup vedení TJ Sokol Plzeň 1 poškozuje dobrou pověst celé organizace. Jednání není ani v souladu s Vašimi stanovami:

Článek 2: Účel a cíle
„ČOS byla založena ve veřejném zájmu… vychovávat k čestnému jednání v životě soukromém i veřejném,… k osobní skromnosti a sebekázni, konec citace.“

Článek 5: Práva a povinnosti členů.
„5.3.2. nepoškozovat svým jednáním dobrou pověst sokolského hnutí, ale naopak svou činností přispívat k jeho rozvoji i k rozvoji demokratické společnosti,“

„5.3.6. chránit životní prostředí a přispívat k jeho zvelebování.“

I přes opakované žádosti jsme stále nebyli pozváni na jednání výboru TJ Sokol Plzeň 1, abychom mohli najít společnou cestu k vyřešení celé situace. Místo toho se 18. 4. 2023 kolem terasy objevil bez předchozího projednání plot, který navíc brání v používání nyní již jediného možného zásobovacího vstupu. To je jednoznačné porušení povinností pronajímatele. Pokud by byla stavba plotu výsledkem společného jednání, neobtěžovala bych Vás tím. Ale nedostali jsme žádný prostor pro jednání, nedostali jsme jedinou reakci na protinávrh nájemní smlouvy s žádostí o účast na výboru. Znovu zmiňuji, že dvůr jsme na základě jednání o nájemní smlouvě z roku 2019 uvedli do současného stavu s tím, že bude sloužit pro posezení návštěvníků Centra cyklistiky, pro parkování kol a sportovní a kulturní akce.

Na vlastní náklady a zapojením mnoha členů spolku Bikeheart jsme dvůr vyklidili od odpadků, starého listí, stavební suti, šrotu, povalených betonových sloupů a plevelu. Opravili jsme příjezdovou cestu, vrata, vstupní vrátka, zasadili jsme trávník a 2 roky se o celý dvůr starali. Investovaný čas a peníze mají přijít vniveč? Už 4 roky opravujeme budovu v majetku jednoty, kterou provozujeme jako cyklistický spolek a slouží ke sportovním, vzdělávacím a kulturním akcím. Ještě nás čeká velká část rekonstrukce, ale co můžeme od takového pronajímatele čekat? Že nás po dokončení rekonstrukce z nájmu vyhodí a hotové dílo si od nás vezme stejně jako dvůr?

O estetické stránce plotu vedle památkově chráněné budovy a opravenou budovou bývalého kuželníku se raději přijeďte přesvědčit sami. Je to znehodnocení díla Doc. Ing. arch. Kamila Mrvy, Ph.D, který je autorem projektu rekonstrukce kuželníku.

Navíc si návštěvníci Centra cyklistiky myslí, že je oplocený dvůr naším dílem a chceme jim komplikovat pohyb, což nám také škodí. O ušlém zisku, který mohl být použit na rekonstrukci, se myslím dozvíme během pár dní.

Celý tenhle spor mi přijde naprosto zbytečný a dochází mi síla cokoliv dál dělat. Zklamání z toho, jak se může chovat sportovec, Sokol a bezmoc v téhle věci je ubíjející. 

Proto Vás žádám o vložení se do tohoto sporu a prošetření postupů, které volí vedení TJ Sokol Plzeň 1.

Tento dopis bude vyvěšen na stránkách bikeheart.cz jako otevřený dopis.

S úctou

Vendula Mirošovská, předsedkyně spolku Bikeheart z. s.